Horeca Voucher Waarborgmij als anti-virus voor de horeca?

Door Henk Ceha.

Mede gevoed door de stortvloed aan Corona annuleringen die ik in maart t/m mei zelf mocht ervaren bij mijn eigen Authentic Stays, heb ik tijdens de eerste golf op hoofdlijnen een corona hulpconcept voor de horeca bedacht. Toen ik dit verder wilde uitwerken en naar buiten wilde brengen nam de crisis alweer af, waardoor dat hulpconcept op de plank is blijven liggen. Nu de tweede golf te stevige vormen aanneemt en de horeca weer het, in mijn ogen onterechte, haasje van maatregelen is, leek het me goed om dat hulpconcept toch van de plank te halen en in dit blog artikel kort te beschrijven. Wie weet wordt het opgepakt en kan het gaan werken...

Essentie achter het idee

In de reiswereld wordt nu veel met vouchers gewerkt. Dat heeft voor de aanbieders als voordeel dat de inkomsten naar voren worden gehaald maar er tegelijkertijd een schuld ontstaat aan de consument. Het product is immers nog niet geleverd en de omzet is dus nog niet gerealiseerd. De consument loopt het risico dat het bedrijf waarvan het de voucher heeft failliet gaat voordat ze de voucher kan verzilveren, terwijl ze ook nog het risico van prijsstijging en beschikbaarheid loopt. Voor de aanbieder is het puur een liquiditeitsoplossing, want diezelfde kamer op 2 november 2020 kan ze nooit meer verkopen zodra 2 november voorbij is. Maar de kernwerking van dit concept zou ook kunnen werken voor de horeca in ruime zin, mits je de angel van de risico's eruit kunt halen. Onderstaand leg ik in hoofdlijnen uit hoe.

1. Onderling waarborgfonds vouchers

Horeca ondernemers kunnen zich aansluiten (gratis) bij een onderling waarborg fonds voor vouchers. Dit fonds geeft vouchers uit aan consumenten ter waarde van x,y,z (simpel, niet te veel keuzes). De consumenten betalen voor de koop van de vouchers aan het fonds. Dit moet eenvoudig via sites en social media pages van iedereen die meedoet kunnen gaan, deelbaar zijn, via eenvoudige buttons, links en dergelijke. 

2. Voorkeuren consument

Consument geeft 3 voorkeuren aan voor waar hij de voucher wil inwisselen (keuze uit lijst aangesloten horeca gelegenheden). Horeca kan in dit hele concept breed worden gezien, incl. zo mogelijk evenementen branche en cultuur sector.

3. Uitbetaling

Fonds betaalt direct 50% van deze inkomsten uit voucher verkopen uit aan de aangesloten horeca ondernemers (bijv 1x per maand), volgens een verdeelsleutel op basis van bovengenoemde voorkeuren. De andere 50% blijft in kas totdat een voucher wordt ingewisseld bij een horeca onderneming voor consumptie. Betreffende horeca onderneming krijgt dan bij inwisseling de helft van die voucher waarde uitbetaald (want de andere helft is al uitbetaald).

4. Deelname-argumenten voor consument

Voor de consument blijft de voucher altijd veilig, want als zijn voorkeursgelegenheid het niet redt is de voucher inwisselbaar bij een andere aangesloten onderneming, bijvoorbeeld zijn 2e of 3e voorkeur. Enige risico dat de klant loopt is risico van prijsstijging (of daling) waardoor de voucher aan inflatie/deflatie onderhevig is. Maar dat is altijd zo. De reden waarom de consument de voucher zou kopen is enerzijds de steun aan (hun favoriete) horeca (die ogenschijnlijk groot is), versterkt door bijvoorbeeld een (beperkt/symbolisch) korting-% waarop die voucher ook recht geeft (bijv. 5 of 10%), of voorrang bij reserveren, VIP achtige status en dergelijke.

5. Deelname-argumenten ondernemers

Elke aangesloten ondernemer heeft baat bij deelname en vooral actieve deelname: het promoten van de vouchers via al zijn/haar social media, omdat daarmee liquiditeit naar voren wordt gehaald. Verplicht zich ook hiertoe (inspanning) ook. Social media, pers, goodwill bevolking, etc.. zou zo maar eens hard kunnen gaan. Daarnaast zijn er mogelijk marketing communicatie en social media goeroes die hier ook belangeloos aan willen bijdragen.

6. Geen gevaar voor steunregelingen

Het is voor de horeca onderneming geen omzet die een gevaar zou zijn voor minder corona steun vanuit regelingen, want het zijn administratief slechts vooruitontvangen bedragen met een “schuld tot levering” er tegenover (credit op je balans, zit niet in resultatenrekening).

7. Zeer beperkt rest risico

Het risico voor aangesloten ondernemers is dat je bij een faillissement van een collega, de gast op bezoek krijgt waarvoor je 50% van de voucherwaarde bij het fonds mag declareren terwijl je wellicht minder dan 50% hebt ontvangen bij de verkoop van de voucher, omdat de gefailleerde onderneming van die consument bijv. voorkeur 1 was en jouw bedrijf voorkeur 3 of zo. Door een expiratie datum aan elke voucher te verbinden, kan dit risico nog verder worden beperkt.

8. Uitzoekdingen

Uitzoekdingen zijn bijv. de juridische vorm, btw aspecten en sluitende software voor de vouchers als betaalmiddel, maar daar is wellicht bestaande software voor of er kan een partij gevonden die dit bij wijze van support en als eigen PR wil maken. Mogelijk ook een sterke PR-kans voor partijen als Social Deal, Diner cadeau of Groupon om hun bestaande ICT- en marketing infrastructuur aan te wenden voor dit goede doel.

9. Fonds zelf slechts ideëel doel

Fonds zelf heeft ideëel doel slechts, alleen de strikt noodzakelijke kosten (bijv. bankkosten, notariskosten etc) moeten gedekt worden, maar hiervoor zijn wellicht ook partijen te vinden die dit bij wijze van support gratuit willen doen.

10. Rol voor de Staat in restrisico?

Wellicht als e.e.a staat een aanvraag bij de Nederlandse Staat doen voor steun/dekking alleen in de gevallen zoals beschreven in punt 7,  soort staatsgarantie dus vergelijkbaar met de BMKB werking maar dan veel simpeler.

Viraal met dit anti-virus?

Wanneer het bovenstaande concept een (virale) vlucht zou nemen onder zowel de horeca ondernemers als consumenten die hun 3 favoriete horecatenten willen steunen zonder risico te lopen én daarbij zelfs nog een voordeeltje krijgen, dan zou dat leiden tot het grootschalig naar voren halen van liquiditeiten voor de horeca ondernemers. Dit zou in combinatie met de overheidssteun regelingen toch de nodige horeca zaken op de been moeten kunnen houden die het normaal niet zouden redden. Maar de ondernemers moeten er wel wat voor doen. Ze moeten actief deelnemen zoals boven beschreven, want alleen dan gaat het hard. Als dan de betere tijden weer aanbreken zou je zelfs het hele concept kunnen laten voortbestaan. Het draagt immers bij aan de klantenbinding, de liquiditeitspositie en het maakt de voucher als gift aantrekkelijker.

Wie pakt het op?

Laat maar weten of jullie horeca ondernemers en andere genoemde stakeholders hier echt iets in zien. Mocht dat in grote aantallen zo zijn dan moeten we maar eens kijken wie wat doet. Alles op vrijwillige basis met hooguit wat leuke PR voor degenen die actief meehelpen dit op te tuigen.
Misschien bestaat het al in deze vorm, heb ik niet naar gekeken, alleen dit leek me niet super complex op te tuigen en geschikt om viraal te marketen, dus dacht nu bij de 2e golf, why not? Misschien is het wel niks of te ingewikkeld, maakt echt niks uit, maar dan ben ik het in ieder geval nu kwijt :).

Reageren op dit artikel?

Dat kan via onderstaand formulier of op social media waarop dit blog artikel wordt gedeeld. Cheers, Henk.

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.