Marktonderzoek stage voor HBO stagiaire

  • B2B-Marktonderzoek
  • voor nieuw dienstverleningsconcept
  • gericht op zelfstandige adviseurs (zzp)
  • kan als afstudeerproject of anders
  • niveau HBO, evt. WO


Projectomschrijving

Door onze opdrachtgever Financial Innovation Group, zijn wij gevraagd een onderzoek te doen naar de markt voor een nieuw dienstverleningsconcept dat is gericht op zelfstandige adviseurs zonder personeel (zzp) voor het MKB. Dit concept is erop gericht om deze adviseurs enerzijds te kunnen voorzien van (leads voor) opdrachten via een unieke service- en content gerichte marketingstrategie, anderzijds om deze "een-pitters" wel het "community gevoel" en de andere voordelen te geven van het werken binnen een grotere multidisciplinaire organisatie. 
Het gaat zowel om reeds gevestigde zelfstandige adviseurs als om professionals die overwegen het loondienstverband in te ruilen voor of te combineren met het zelfstandig bestaan als adviseur-ondernemer. Het gaat in deze om adviseurs en coaches op elk terrein van de bedrijfsvoering, zoals administratie, accountancy, belastingen, juridische zaken, subsidies, financiering, financieel management, marketing, management, organisatie, HR, logistiek, operations, data-analytics, innovatie, ICT en web.

Soort stage en stagiair(e)

Voor dit project is nodig een stagiair(e) die minimaal op HBO niveau een studie volgt waarin uitgebreid aandacht wordt geschonken aan marketing en marktonderzoek, bij voorkeur ook aan ondernemerschap, strategie en zo mogelijk adviesvaardigheden. Afhankelijk van de eisen vanuit de opleiding kan dit een afstudeerstage zijn of een stage in een ander deel van je curriculum. We kunnen dit ook nog in overleg met jou en de opleiding afstemmen, er zijn immers meerdere levels van diepgang aan dit project te geven.

Inhoud en doel van je stage

Om te beginnen krijg je het nodige inlees materiaal met betrekking tot de inhoud van het genoemde nieuwe dienstverleningsconcept, inclusief de achterliggende onderzoeken, uitgebrachte rapporten en links naar artikelen. 
Als je dit hebt gedaan gaan we toetsen in hoeverre je het concept en de doelgroep voldoende doorgrond hebt, gaan we samen de vraagstelling nader specificeren in deelvragen en beoogd resultaat, alsmede je onderzoek afbakenen, zowel in adviesdomeinen als geografisch. 
Vervolgens start je met maken van je onderzoeksopzet, waar onder het identificeren van je primaire en secundaire gegevensbronnen. Na goedkeuring van je onderzoeksopzet start je met de uitvoering, bestaande uit de gegevensverzameling, de gegevensanalyse fase en de rapportage- en presentatiefase. Hoewel het onderzoek primair een kwalitatief karakter heeft, zul je ook (bij voldoende hoeveelheden data) kwantitatieve analyses moeten kunnen maken.
Het beoogd resultaat bestaat enerzijds uit genoemde analyses en daaruit te trekken conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de vraagstelling, anderzijds uit daadwerkelijke tools en verrijkte gegevensbestanden waarmee onze opdrachtgever aan de slag kan in de marktintroductie en marketing van dat nieuwe concept.

Begeleiding

Je wordt begeleid door drs. Henk Ceha (bouwjaar 1967), ontwikkelaar van het genoemde nieuwe dienstverleningsconcept, zelf al 30 jaar actief in de MKB adviesmarkt en voorheen als econoom afgestudeerd in marktonderzoek, marketing en strategisch management aan Maastricht University.

Stagevergoeding

Deze is afhankelijk van hoe de stage wordt ingevuld, als afstudeerstage of als andere stage in je curriculum. We stemmen dit in onderling overleg af.

Standplaats en werkgever

Het project is een samenwerking tussen Startuptoppers en Financial Innovation Group. Je werkgever en standplaats is Financial Innovation Group, Oude Rijksweg 32 te Gulpen. Het werk kun je echter ook deels van thuis uit uitvoeren, maar niet volledig. We zullen in onderling overleg afstemmen wat zowel het meest praktisch als voor de inhoud en voortgang het beste is. Daartoe behoort ook de mogelijkheid om ten kantore van Startuptoppers in Eijsden overleg te voeren.

Solliciteer hier!

Heb je interesse? Laat dat dan allereerst blijken door het insturen van onderstaand formulier, waarin je je motivatie, je studie, je stagesoort en -tijdvak en eventuele werkervaringen kort beschrijft. Naar aanleiding daarvan zullen we snel contact met je leggen voor de verdere procedure waarin ook een volledig CV gewenst is.

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.