Blog

In dit blog schrijf ik artikelen voor en over startups en ondernemen in het algemeen. Ik tracht hierin een mix aan te brengen van informatief, verhalend en opinie achtig, met als doel iets toe te voegen aan hetgeen er zoal gepubliceerd wordt over deze thema's. Mijn insteek is om dit rustig aan uit te bouwen, dus heb wat geduld met me :)

 
Henk Ceha


Alles over zekerheden voor financieringen

Belang, soorten en hefboomwerking

Created with Sketch.

Als je financiert met vreemd vermogen dan financier je met zgn. risicomijdend vermogen. Een belangrijke eigenschap van risicomijdend vermogen is niet alleen dat je dit moet terugbetalen met rente, maar dat je ook bereid moet zijn zgn. "zekerheden" te verstrekken aan de financier. Deze zekerheden moeten de financier een bepaalde mate van "garantie" bieden dat ze hun geld (met rente en kosten) geheel of gedeeltelijk terugkrijgen. In dit artikel gaan we dieper in op de inzet van zekerheden voor financiering, zowel op het belang en de rol ervan, als op de verschillende soorten.


Overzicht soorten financieringen

Naar risico, naar object en naar fase

Created with Sketch.

Er bestaan vele soorten financiering voor ondernemingen. Waar het aan ontbreekt is een goed overzicht van welke soort financiering wanneer het meest optimaal en kansrijk is voor welk type onderneming. Dit gebrek aan overzicht heeft ermee te maken dat er veel type indelingen naar soort financiering zijn, met daartussen vanzelfsprekend de nodige overlap. Daarom zetten we in dit artikel eerst deze verschillende indelingen op een rij, om vervolgens binnen elke indeling de verschillende financieringsmogelijkheden en combinaties daartussen te bespreken.


De basics van bedrijfsfinanciering

Need2knows voor alle ondernemers

Created with Sketch.

Om als ondernemer effectief te zijn in het genereren en behouden van toereikende bedrijfsfinanciering voor jouw strategische plannen, is er veel meer nodig dan goed kunnen pitchen en weten waar je allemaal kunt aankloppen. En dat veel meer zit hem juist in de "basics" van bedrijfsfinanciering, want als je die snapt, beheerst en ermee kunt jongleren in verschillende situaties, dan zul je meer succes oogsten. Ook als je met een adviseur werkt, want je moet deze immers ook kritische vragen kunnen stellen en kunnen volgen. Bovendien doen financiers zaken met de ondernemer!


11 tips voor je financieringspitch

Verhoog je investability en/of financierbaarheid

Created with Sketch.

De afgelopen decennia heb ik in vele honderden financieringsaanvragen van zowel startups als ondernemingen op leeftijd een rol mogen spelen. Aan alle kanten van de tafel: als DGA-ondernemer zelf, als investeerder/financier, als fondsmanager en als adviseur. Op basis van al deze ervaringen, gecombineerd met het sterk veranderde landschap van financieringsmogelijkheden en -aanbieders, heb ik een 11-tal tips voor pitchende ondernemers samengesteld. Onder deze tips wellicht wat minder voor de hand liggende dan je in de bekende lijstjes ziet, maar daarom niet minder belangrijk, integendeel! Hopelijk brengt het jullie veel succes.


Customer Lifetime Value, de KPI die eigenlijk alles bepaalt

Je bedrijf succesvol sturen op slechts 1 KPI...

Created with Sketch.

Kun je succesvol je bedrijf runnen op per saldo slechts 1 Key Performance Indicator (KPI)? Ja, dat kan heel goed in mijn ogen, als die KPI de zgn. Customer Lifetime Value (CLV) is. Waarom? Omdat die KPI alle andere andere KPI's bepaalt, in die zin dat als je deze maar heel goed op orde hebt, je dikke kans hebt dat je de andere zachte en harde KPI's ook dik in orde hebt. In dit artikel maak ik een analyse van deze verbanden en toon ik aan hoe je via 1 KPI eigenlijk al je KPI's succesvol kunt sturen.

Plan voor tech startup maar zelf geen tech, wat dan?

Valkuilen en mogelijkheden voor non-tech tech-entrepreneurs...

Created with Sketch.

Er zijn best veel ondernemers die rondlopen met ideeën voor een nieuwe startup waarin software-ontwikkeling dat idee moet omzetten in een echt (online) product, platform of dienst. Onder hen betreft dit niet zelden ondernemers die zelf geen programmeurs zijn maar de commerciële kant belichamen. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden voor dergelijke ondernemers als ze geen mede-ondernemer hebben die die technische kant kan invullen? In dit artikel zetten we de verschillende mogelijkheden en valkuilen op een rij.

Wat is de ratio achter het scale-up beleid in ons land?

Over technocratische preoccupatie met scale-ups in economisch beleid..

Created with Sketch.

Het zoveelste artikel over de grote zorgen omtrent de afnemende groei van het aantal scale-ups in Nederland verscheen vandaag, 3 december 2020, in het FD. Waarom eigenlijk? Hoe wordt dit gemeten en hoe wordt het grote economische belang van scale-ups zoals gesteld gemeten ten opzichte van alternatieve economische speerpunten? In dit artikel tracht ik antwoord te krijgen op deze vragen en kom ik tot aan andere conclusie.

Het business model vinden dat werkt: 8 tips en zelftesters

Kan de zoektocht ajb wat efficiënter en effectiever...

Created with Sketch.

De marketingboeken waarmee ik nog ben opgeleid waren heel duidelijk: of je levert direct aan de eindgebruiker of je via tussenschakels. Daarbij werd er nog onderscheid gemaakt tussen consumenten- en zakelijke producten resp. B2C marketing vs. B2B marketing. In de huidige hybride wereld loopt alles door elkaar en is het veel complexer. Het gevolg is dat de meeste startups along the way uitvinden wat voor hen het beste business model is, wat ook wordt gestimuleerd door hedendaagse startup-literatuur. Met dit artikel wil ik ertoe bijdragen dat dit leer- en zoekproces voor ondernemers en investeerders echter niet duurder wordt dan nodig is. 

Staatsgarantie toegankelijker voor MKB financieringen?

Over de kansen en effecten van staatsgegarandeerde snelkredieten

Created with Sketch.

Vandaag, 17 november 2020, kopte in het Financieel Dagblad "Bepaling uit 2006 moet impuls geven aan MKB financieringen". Het blijkt dat een brief van het Ministerie van EZ uit 2006 mogelijkheden biedt om bij MKB kredieten tot € 250.000 veel sneller en eenvoudiger gebruik te kunnen maken van Staatsgarantie. Mogelijkheden die tot nu toe door Alternatieve Financiers onbenut zijn gebleven. Financieringsplatform October maakt er echter sinds kort werk van, eerst in Italië en nu ook in Nederland. Gaat dit een impuls geven aan de snelheid én kansen waarmee ondernemers krediet kunnen krijgen? Welke kansen biedt dit voor Alternatieve Financiers, hun beleggers, daarmee voor de motor van onze economie: het MKB?

Horeca Voucher Waarborgmij als anti-virus voor horeca?

Over een mogelijk effectief hulpconcept voor de horeca in corona crisis

Created with Sketch.

Mede gevoed door de stortvloed aan Corona annuleringen die ik in maart t/m mei zelf mocht ervaren bij mijn Authentic Stays, heb ik tijdens de eerste golf op hoofdlijnen een corona hulpconcept voor de horeca bedacht. Toen ik dit verder wilde uitwerken en naar buiten wilde brengen nam de crisis alweer af, waardoor dat hulpconcept op de plank is blijven liggen. Nu de tweede golf te stevige vormen aanneemt en de horeca weer het, in mijn ogen onterechte, haasje van maatregelen is, leek het me goed om dat hulpconcept toch van de plank te halen en in dit blog artikel kort te beschrijven. Wie weet wordt het opgepakt en kan het gaan werken...

Half miljard voor startups en scaleups... ook voor jou?

Hoe toegankelijk wordt dit nieuwe kapitaal voor jouw startup...

Created with Sketch.

Op 30 oktober 2020 kondigden het kabinet en NL-Invest in een gezamenlijk persbericht aan samen 500 miljoen euro te willen investeren in Nederlandse startups en scale-ups. Een positief bericht in deze barre tijden waarin ook veel startups en scale-ups in zwaar weer verkeren als gevolg van de Corona crisis. Bij dit soort persberichten is het altijd belangrijk je verder te verdiepen in hoe dat geld voor welke gelukkigen beschikbaar gaat komen. In dit artikel zoom ik daar dan ook op in met de beperkte informatie die er nu over beschikbaar is.

Startup of scaleup, what's in a name?

Over wanneer je een scaleup bent en of je dat moet willen...

Created with Sketch.

Is er een officiële definitie van een scaleup? Volgens het in de UK opgerichte Scale-Up Institute wel: Een scaleup is een startup die voorafgaande aan het moment dat hij zich scaleup mag noemen, 3 jaar lang minstens 20% groei per jaar in omzet OF in personeelsbestand heeft laten zien, en aan het begin van die meting al minstens 10 werknemers in dienst had. Het is dit soort definities dat startup ondernemers aanzet tot de meest wilde plannen, teneinde maar zo snel mogelijk als scaleup te worden.

Zijn unicorns de goede voorbeelden?

Over de vraag of unicorns goede voorbeelden zijn voor startups...

Created with Sketch.

In artikelen over startups wordt vaak gespiegeld aan de groten der aarde, zoals AirBnB en Uber. Geen wonder dat veel ondernemers hun plannen baseren op de werkwijzen van deze Unicorns. De vraag is hoe verstandig dit is. Immers, deze zijn niet bepaald "peer group" gezien de hoeveelheid mensen en middelen waarmee zij werken. Hun challenge van het establishment is niet te vergelijken met de "challenger" zoals die zoals die ooit bedoeld was, want zij zijn juist (gefund door) het (nieuwe) establishment..