Startup Scan

Hoe bereik je structureel (1) meer terugkerende omzet, (2) effectiever management, (3) sterkere cash positie met (4) een blijvend kloppende strategie. Daar draait het om in onze 4S scan:

• Analyse: van de 4 succesfactoren (4S)
• Aanpak: interactief + eigen onderzoek
• Nodig: 2-3 sessies + gevraagde info
• Doel: concreet boost plan voor de 4S
• Duur: 1-2 mnd, hangt van agenda's af
• Betaling: 50% vooraf, 50% achteraf.

• Toelichting en details: zie hieronder

€ 2500 excl. btw eenmalig

Toelichting en details

Voor wie bedoeld?

Trekt je startup niet zo lekker door zoals je wilt, moet je nog starten of ben je de startup definitie al ontgroeit maar is een verandering nodig waardoor eigenlijk een (her)startup traject ontstaat? In al deze cases heeft onze Startup 4S Scan toegevoegde waarde.

Scan only of Coaching abonnement?

Je hebt de keuze tussen Scan only of een Coaching abonnement waarin deze Scan tevens zit. De ervaring leert dat het effect op de 4 succesfactoren het grootst is als je dit systematisch met een adviseur/coach doet voor minstens 1 jaar. Dan ontwikkel je jezelf en je bedrijf het beste, terwijl de kosten ook gespreid zijn over maandelijkse termijnen. Mocht je daar echter (nog) niet voor open staan, dan is Scan only een goede eerste stap.

Aanpak en proces van de 4S Scan

Deze Startuptoppers scan, die we de 4S Scan noemen, is een analyse van de 4 succesfactoren (4S) die moet leiden tot een "boost plan voor de 4S". Belangrijk hierin is de systematische én interactieve aanpak. We trekken ons niet terug en komen dan met een rapport waarmee je het moet doen, maar starten een proces waarin we je zoveel mogelijk zelf de conclusies willen laten trekken, zodat je er ook zelf helemaal achter staat. Wij sturen dit proces vanuit het eigen onderzoek, eigen ervaring en de eigen analyse die we tijdens dit proces parallel maken.

Onderdelen van dit proces

In bovenstaand proces zullen wij 2 tot 3 sessies organiseren waarin we komen tot het 4S boost plan, terwijl in de tussenliggende tijd eigen onderzoek en analyse vanuit ons plaats vindt, in combinatie met bepaald "huiswerk" voor jullie als ondernemers. De sessies worden inhoudelijk en procesmatig door ons gestuurd en gevoed, waarbij wij vooraf, tijdens en tussendoor steeds aangeven welke informatie wij van jullie nodig hebben. Doel is om in de laatste sessie, sessie 3, zover te zijn dat jullie op basis van al het voorgaande, zelf je 4S boost plan pitchen dat we dan aansluitend beoordelen en zo nodig nog bijstellen.

De functie van het 4S boost plan

Het 4S boost plan is op geen enkele manier te vergelijken met het business plan zoals dat standaard uit de bekende scans komt. Het is een uitermate sterk en logisch onderbouwd geheel van hele concrete kleine en grote "klussen/projecten" met prio, tijdspad en doel voor het komende jaar per elk van de 4 succesfactoren, met de onderlinge afhankelijkheden en rolverdelingen daarbinnen.

Locatie van de 4S Scan sessies

Locatie is kantoor Startuptoppers of indien nodig of gewenst online. Indien afwijkende locaties gewenst zijn, zullen wij vooraf aangeven tot welke eventuele extra kosten dat leidt, zodat je eerst een besluit daarover kunt nemen.

Deelnemers aan de 4S Scan sessies

Wij gaan ervan uit dat de bestuurders zelf aan de vaste advies- en coachingsessies deelnemen. Andere stakeholders kunnen ook deelnemen, maar hier kunnen wij een maximum aan stellen. Namens ons is in ieder geval Henk Ceha erbij.

Medewerking

Startuptoppers kan als opdrachtnemer de diensten binnen deze Scan alleen naar behoren uitvoeren als voldoende medewerking vanuit de opdrachtgever komt. Denk hierbij aan attitude, tijd, mensen, informatie, transparantie en actief deelnemen aan de onderdelen van deze 4S Scan daar waar dat gevraagd wordt.

Prijs, betaling en doorlooptijd

De prijs is € 2.500 excl. 21% BTW eenmalig, te betalen in 2 gelijke termijnen (50% vooraf, 50% achteraf). Het traject zal  (afhankelijk van jullie medewerking) in de regel 1 á 2 maanden doch maximaal 3 maanden zal duren. De overeenkomst voor deze opdracht sluit je af door via deze opdrachtlink de opdracht aan ons te verstrekken, waarmee je tevens verklaart akkoord te zijn met de op deze pagina beschreven inhoud en voorwaarden. Mocht je direct kiezen voor een Coaching abonnement, dan heb je deze eenmalige investering niet want deze zit in het abonnement.

Betalingsverzuim

Indien sprake is van betalingsverzuim wordt het gehele resterende nog niet betaalde deel van de totale opdrachtprijs direct opeisbaar en behoudt Startuptoppers zich het recht voor haar werkzaamheden op te schorten, daarbij je betalingsverplichting onverlet latend. Wij rekenen bij verzuim de wettelijk toegestane rente en incassokosten.

Adviseren versus bepalen

Onze diensten zijn puur adviserend van aard en hebben nooit een feitelijk beleidsbepalend karakter, noch kunnen deze als zodanig worden opgevat. Het bestuur van opdrachtgever bepaalt wat ze wel of niet met onze adviezen doet.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit onze diensten, behalve bij directe aantoon- en bewijsbare schade die direct het gevolg is van aantoon- en bewijsbare opzet, nalatigheid en/of grove schuld onzerzijds.

Algemene voorwaarden

Elke opdracht wordt uitgevoerd onder de hier te downloaden algemene voorwaarden van Startuptoppers b.v., echter daar waar bovenstaande specifieke voorwaarden zouden conflicteren met de algemene voorwaarden prevaleren bovenstaande specifieke voorwaarden. 

Gegevens opdrachtnemer

OA Adviesdiensten b.v., t.h.o.d.n. Startuptoppers
Avenue Ceramique 243, 6221 KX Maastricht
Kvk-nr: 59119497
BTW-nr: 853325996B01
Contact: klik hier

Startuptoppers 4S Scan starten?

Is alles duidelijk en wil je Startuptoppers 4S Scan graag opstarten? Klik dan op de "ja ik wil knop" hieronder. Heb je nog vragen? Klik op de "vragen knop".