Kloppende strategie

Succesfactor nr. 4

Een kloppende strategie is er een die ervoor zorgt dat de 3 andere succesfactoren matchen, elkaar versterken én blijvend geoptimaliseerd worden, daarbij vooruitkijkend in- en extern. Kloppend betekent daarnaast letterlijk: een hart dat moet kloppen, cyclisch-systematisch, op basis van meten=weten. Dit proces dat vraagt om multidisciplinaire overview, analytics, creativiteit en visie, wordt in onze methode ook grotendeels gesystematiseerd.

Een dynamische Rubik's Cube

Als je met de 4 succesfactoren volgens onze methodiek aan de slag gaat, zul je al snel merken hoe de succesfactoren onderling samenhangen. Je zult zien dat bepaalde keuzes op de ene succesfactor vloeken met de andere succesfactor en vice versa. Anderzijds zie je ook hoe dergelijke keuzes elkaar onderling kunnen versterken omdat die wel matchen. Een kloppende strategie krijgen werkt als de bekende Rubik's Cube: je kunt een vlak helemaal goed krijgen en daarmee andere vlakken weer verpesten, uiteindelijk is er 1 combinatie die leidt tot een kubus met 6 effen vlakken die je via verschillende wegen kunt bereiken. Het verschil is echter dat de kubus statisch is, terwijl de realiteit dynamisch is: er kan kleurverandering optreden, dat moet gesignaleerd worden en daarop moet geanticipeerd worden...


Hoe doe je dat?

Als je dat zo leest, lijkt het eenvoudig om tot een kloppende strategie te komen. Maar net zoals met de Rubik's Cube en zoals Johan Cruijff altijd zei: "je gaat het pas zien als je het door hebt". Precies zo is dat met het komen tot en behouden van een kloppende strategie. Het vereist een sterke overview, analytisch vermogen en creativiteit, maar naarmate je dit doorkrijgt wordt het een automatisme, net als met de kubus. Een stuk complexer in (vak)technische zin is het ontwikkelen van en werken met een goede Build Measure Learn cyclus. Deze moet het strategisch proces blijven voeden met betrouwbare meetdata en analytisch materiaal van binnen en buiten het bedrijf. Onderstaand een beknopte toelichting op beide processen.

Draaien en matchen

Je strategie-ontwikkeling start met de verschillende elementen van de eerste 3 succesfactoren. Per succesfactor bekijk je hoe je deze kunt maximaliseren met behulp van onze tools. Vervolgens bekijk je waar keuzes en verbeteracties voor de ene succesfactor (deels) botsen met keuzes en acties op de andere, je gaat dan "draaien" met de kubus totdat alles matcht (optimaliseren). Dat is vooral een analytisch en creatief proces dat zich periodiek herhaalt op basis van de Build Measure Learn cyclus.

Build Measure Learn

Of je nu online, offline of hybride zaken doet, het is cruciaal om een systeem te hebben waarmee je alle KPI's én hun onderliggende (gedrags)factoren continu kunt meten. Offline vergt dat wat meer creativiteit dan online, maar ook online moet je goed opletten wat je meet en hoe je dat interpreteert. Zo worden Google Analytics cijfers vaak verkeerd gegenereerd en/of geïnterpreteerd. In Startuptoppers is de analytische en statistische knowhow die hiervoor echt nodig is, in stevige mate aanwezig.

Nu, toen en straks

In bovenstaand proces moet je beslissen op basis van harde gerealiseerde data (toen), daarop moet je dan handelen (nu) maar tegelijkertijd altijd ver vooruit blijven kijken (straks) naar hoe je bedrijfsomgeving en je bedrijf zelf er over 2, 3 en 5 jaar uit zal komen te zien. Ook die zachte (nog niet bewezen) data moet je meenemen in je beslissingen. En dat is lastig.
Een strategie moet niet zwabberen maar moet ook niet in beton gegoten zijn, want omgevingen zijn nu eenmaal dynamisch. Men spreekt vaak over het "DNA" van je bedrijf als basis voor je strategie, maar DNA is per definitie statisch en daarmee in onze ogen geen basis voor strategie. De vraag die je je wel kunt stellen is:
Zit je kracht in de oplossing die je biedt ("jouw kunstje") waarmee de doelgroep diverse problemen kan oplossen, of zit je kracht in een bepaald probleem(veld) van de doelgroep(en) en kun je voor dat probleem meerdere en steeds nieuwe oplossingen bieden?
Je moet dan ook niet bang zijn om van koers te veranderen, als dit maar heel goed onderbouwd is en je met die onderbouwing op tijd de stakeholders kunt meenemen in de (anticipatie op) die verandering. Daar zijn voorbeelden zat van. Niks is 4ever. Of te wel: "Changes aren't permanent, but change is" (quote Neil Peart).

Meer weten ?

Ben je getriggerd door het bovenstaande en wil je kennis maken met onze praktische tools en coaching voor een kloppende strategie met een krachtig Build Measure Learn systeem? Neem dan de stap om de Startuptoppers Scan met ons te starten of direct een Startuptoppers Coaching abonnement te nemen waarin deze scan zit. Je kunt natuurlijk ook gerust eerst eens vrijblijvend contact leggen via E-mail of Whatsapp hieronder. Wij reageren in de regel dan snel.

Schrijf ons direct via WhatsApp

Chatten via WhatsApp
Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.