Effectiever management

Succesfactor nr. 2

Management, je wordt er eigenlijk alleen maar goed in door het echt aan den lijve te ervaren. Echter, de impact van managementproblemen op personeel, andere stakeholders en op jezelf als ondernemer kan enorm zijn. Gebruik daarom onze tools en ervaring om die negatieve impact te reduceren tijdens je eigen ontwikkeling. De beste investering in je zelf en dus in je bedrijf.

Relaties, klussen en meten

Management is in de basis niets anders dan een verzameling relaties een verzameling klussen laten klaren om geformuleerde doelstellingen te bereiken, die je (bij)stuurt op basis van zich steeds actualiserende meetinformatie. Deze simpele definitie staat in schril contrast met de complexe praktijk, maar juist bij zeer complexe processen helpt een dergelijke vereenvoudigde ontleding van de praktijk je aan concrete handvatten en tools. Hieronder vind je vast als trigger een beknopte samenvatting van deze ontleding zoals die in onze 4S methodiek wordt gehanteerd en waarmee deze handvatten en tools worden toegespitst op jouw bedrijf:

Stakeholder management

Management is breder dan personeel aansturen. Het omvat de relaties met (en tussen) alle stakeholders, intern en extern, die een rol kunnen spelen in het bereiken van doelen: van leveranciers, klanten, medewerkers, freelancers, aandeelhouders, financiers, adviseurs, kanalen tot overheid en media.

Relationele dimensies

Elke relatie met elke stakeholder heeft zowel (1) procesmatige, (2) juridische, (3) financiële als (4) relationele dimensies, die je dus hebt te managen. Analyseer deze allemaal als basis voor de inrichting van je managementtaken, die per saldo bestaan uit het optimaliseren van die dimensies per stakeholder.

Managementklussen

De concrete taken voor het management zijn dan het (1) initiëren, (2) structureren, (3) motiveren, (4) regisseren en (5) evalueren van de 4 relatie dimensies per stakeholder, zodanig dat de klussen waarin zij een rol spelen binnen de tijdskaders worden geklaard en de gestelde doelen worden bereikt. 

Rollen i.p.v. functies

Mooie organigrammen met 3-letterige afkortingen voor functies is iets wat in grote organisaties helaas niet meer anders kant, maar in startups averechts werkt. Met onze zgn. RAEW methodiek denk en werk je in rollen in plaats van functies, waardoor je flexibiliteit met doelgerichtheid combineert. 

Meten = weten = basis

Cruciaal in al het voorgaande is een continu meetproces, dat alle benodigde sturingsinformatie en data genereert. Dat is niet alleen nodig voor de juiste koers, maar ook voor het objectiveren van elke vorm van discussie in stakeholder relaties. Zonder dat wordt elke discussie subjectief en op de persoon.

Managementwiskunde

Ego's stellen hun eigen gelijk en (aandeel in een) prestatie boven het resultaat van het geheel. Zij zijn de grootste energy drain en kostenpost van elke organisatie. Zet daarom vanaf dag 1 een cultuur neer die drijft op de succesformule hierboven en loop daarin zelf voorop. De vorige 2 punten sluiten hier perfect op aan.

Stuurmanskunst

Met bovenstaande systematiek kun je tot goede tools komen om in de praktijk professioneel en effectief je managementfunctie uit te oefenen. De lastigste en minder goed via dergelijke tools te professionaliseren management skills, zijn de kunst van timing en van het (goed) beslissen. Hiervoor is naast overview en analytisch vermogen ook een forse dosis ervaring nodig, die je ook in een coachingstraject kunt verankeren:

Timing en beslissen

"Timing = everything". Dat klopt, want hoe goed je beslisproces ook is, als je te vroeg of te laat bent heeft het nog geen zin resp. geen zin meer. Echter, snel beslissen, zonder goede informatie of op basis van emotie, kan ook behoorlijk verkeerde gevolgen hebben. Moet je transparant of niet-transparant zijn in dat beslissingsproces? De antwoorden op deze vragen hangen samen met wie en wat het betreft, wat terugkomt in onze bovengenoemde systematische kijk op stakeholders en relationele dimensies.

Korte versus lange termijn

Tot slot is een centraal onderdeel van onze 4S methode dat je continu vooruit blijft kijken, binnen en buiten je bedrijf, dit combineert met de meetinformatie in je Build Measure Learn cyclus en je koers op basis daarvan bijschaaft en -stuurt. Hierbij conflicteren de korte en de lange termijn meer dan eens met elkaar. Onze methodiek geeft tools voor die situaties, voor de zo cruciale timing daarin en voor het verankeren van "key-assets" (human, knowhow, techniek, toelevering) in je bedrijf voor de lange termijn.

Meer weten ?

Ben je getriggerd door het bovenstaande en wil je kennis maken met onze praktische tools en coaching voor effectiever startup management? Neem dan de stap om onze Startuptoppers Scan met ons te starten of direct een Startuptoppers Coaching abonnement te nemen waarin deze scan zit. Je kunt natuurlijk ook gerust eerst eens vrijblijvend contact leggen via E-mail of Whatsapp hieronder. Wij reageren in de regel dan snel.

Schrijf ons direct via WhatsApp

Chatten via WhatsApp
Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.