Waardepropositie

Voor welk probleem of welke kans van wie wil je een oplossing of opportunity bieden? Wordt dit ook als een probleem resp. kans ervaren door deze? Of voldoen de huidige oplossingen? Is dit probleem of deze kans manifest of latent? Is de oplossing resp. opportunity nice2have or need2have? Verschilt dit per context of timing? 

Is het probleem of de kans onderdeel van een proces cq. groter geheel? Welke interacties en afhankelijkheden zitten daarin? Vergt de oplossing of opportunity verandering van bestaand gedrag of proces?

Dit zijn vooral de "waarom en wat vragen" die bepalend zijn voor de kracht van de waardepropositie. Daarnaast is er nog de wie vraag, die we analyseren met behulp van de zgn. klantkolom:

Klantkolom

Het antwoord op de bovenstaande set van "Whats in it for them?" vragen komt tot uiting in de waardepropositie die je biedt aan de andere partij. Dit betekent dus dat die andere partij in feite bepaalt welke waarde hij toekent aan hetgeen hem voorgesteld wordt. Belangrijk is dus om te beginnen met vast te stellen wie die andere partij is, of nog beter: allemaal kunnen zijn, om van daaruit te kunnen vast stellen welk probleem je voor hen oplost of kans aan hen biedt en welke het meest geschikt zijn als directe doelgroep voor jouw marketing. Wij gebruiken hiervoor de zgn. klantkolom: 

Genieter

Geniet de voordelen van je waardepropositie, kan zelf ook de gebruiker zijn maar hoeft niet.

Gebruiker

Gebruikt het product of de dienst zelf, ongeacht de vraag of hij er in directe zin voor betaalt, een betalende gebruiker is een klant.

Betaler

Betaalt voor het product of de dienst, hoeft niet perse ook de gebruiker of genieter te zijn (bijv. verzekeraar).

Co-maker

Noodzakelijk in totstandkoming van het product/de dienst en/of van de voordelen ervan.

Kanalen

Verkopen, leveren en/of distribueren het product of de dienst aan hun gebruikers.

Carriers

Hierop kan verkoop van je product of de dienst meeliften cq. aan gekoppeld worden.

Essentie

Ongeacht het product of de dienst, is het cruciaal om bovenstaande vragen per schakel in de klantkolom trachten te beantwoorden én optimaliseren. De invulling van de klantkolom kan per product of dienst verschillend zijn maar alle schakels spelen een rol in deze klantkolom, waarbij sommige actoren meerdere schakels kunnen vertegenwoordigen. De antwoorden op bovenstaande vragen zullen verschillen per schakel in deze klantkolom, waarmee deze bepalend zijn voor je kanaalstrategie keuzes, je USP's, positionering, business model en zelfs je product zelf. Dit proces moet leiden tot de essentie:

Harde waardepropositie 

Aan de hand van bovenstaande analyse kom je tot een invulling van en match tussen product en klantkolom waarin de waardepropositie voor de klant het hardst is. Dit betekent die combinatie van product, prijs, proces, USP's, positionering, kanaalstrategie en doelgroep, die leidt tot de sterkste klantwaardepropositie.

Traceerbare touchpoints

De klant- en behoeftecontexten waarin die waardepropositie het meest high interest is, de zgn. touch points, moeten goed te traceren en te systematiseren zijn in marketing. Daarmee komen we op de tweede essentie van succesfactor 1, nl: de zgn.  "marketingbaarheid" van je waardepropositie voor de klant.

Meer weten ?

Ben je getriggerd door het bovenstaande en wil je ook tot een waardepropositie komen die leidt tot meer terugkerende omzet? Neem dan de stap om onze Startuptoppers Scan met ons te starten of direct een Startuptoppers Coaching abonnement te nemen waarin deze scan zit. Je kunt natuurlijk ook gerust eerst eens vrijblijvend contact leggen via E-mail of Whatsapp hieronder. Wij reageren in de regel dan snel.

Schrijf ons direct via WhatsApp

Chatten via WhatsApp
Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.